Përditësuar së fundmi: 25 Shkurt 2021

Kjo politikë e privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat tona mbi mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj kur përdorni shërbimin dhe ju tregon për të drejtat tuaja të privatësisë dhe sesi ligji ju mbron.

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, Ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë Rregullore të Privatësisë. Kjo Politikë e Privatësisë është krijuar me ndihmën e Gjeneruesit të Politikave të Privatësisë.

Interpretimi dhe përkufizimet

Interpretimi

Fjalët e të cilave shkruhet me shkronjë fillestare kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse ato paraqiten në njëjës ose në shumës.

Përkufizimet

Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë:
Llogari do të thotë një llogari unike e krijuar për Ju që të përdorni Shërbimin tonë ose pjesë të Shërbimit tonë.
Institucioni (referuar si "Agjencia", "Ne" ose "Jona" në këtë Marrëveshje) i referohet Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, Rruga Skerdilajd Llagami, Pallati nr. 1, Tiranë, Shqipëri.
Cookies janë skedarë të vegjël që vendosen në kompjuterin tuaj, pajisjen mobile ose në ndonjë pajisje tjetër nga një faqe në internet, që përmbajnë detajet e historisë tuaj të shfletimit në atë faqe në internet, në mesin e shumë përdorimeve të tij.
Vendi i referohet: Shqipërisë
Pajisja nënkupton çdo pajisje që mund të ketë qasje në Shërbim, të tilla si një kompjuter, një celular ose një tabletë dixhital.
Të dhënat personale janë çdo informacion që ka të bëjë me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm.
Shërbimi i referohet faqes web.
Sigurues i Shërbimeve nënkupton çdo person fizik ose juridik që përpunon të dhënat në emër të Kompanisë. Ai u referohet kompanive të palëve të treta ose individëve të punësuar nga Agjencia për të lehtësuar Shërbimin, për të siguruar Shërbimin në emër të Kompanisë, për të kryer shërbime në lidhje me Shërbimin ose për të ndihmuar Kompaninë në analizimin e mënyrës së përdorimit të Shërbimit.
Shërbimi i Mediave Sociale të palëve të treta i referohet çdo uebfaqe ose çdo faqe në internet të rrjetit social përmes të cilit një Përdorues mund të identifikohet ose të krijojë një llogari për të përdorur Shërbimin.
Të dhënat e përdorimit i referohen të dhënave të mbledhura automatikisht, ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).
Uebfaqja i referohet Aksesit në Financa, e aksesueshme nga ebrd2.dm-consulting.biz
Ju nënkuptoni individin që hyn ose përdor Shërbimin, ose kompaninë, ose subjektin tjetër juridik në emër të të cilit personi i tillë është duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin, sipas rastit.

Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave tuaja personale

Llojet e të dhënave të mbledhura

Të dhënat Personale

Ndërsa përdorni Shërbimin tonë, Ne mund t'ju kërkojmë që të na ofroni disa informacione të identifikueshme personale që mund të përdoren për t'ju kontaktuar ose identifikuar. Informacioni i identifikueshëm personal mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 • Adresa e emailit
 • Emri dhe mbiemri
 • Numri i telefonit
 • Adresa, Shteti, Provinca, Kodi ZIP / Postar, Qyteti

Të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit mblidhen automatikisht kur përdorni Shërbimin. Të dhënat e përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e protokollit të internetit të pajisjes suaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e shërbimit tonë që vizitoni, ora dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe, pajisja unike identifikuesit dhe të dhëna të tjera diagnostike. Kur ju përdorni Shërbimin nga ose përmes një pajisje të lëvizshme, Ne mund të mbledhim informacione të caktuara automatikisht, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, llojin e pajisjes celulare që përdorni, ID-në unike të pajisjes tuaj celular, adresën IP të pajisjes suaj celular sistemi operativ, lloji i shfletuesit celular të Internetit që përdorni, identifikuesit unikë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur Hyni në Shërbim nga ose përmes një pajisje të lëvizshme.

Ndjekja e Teknologjive dhe Cookies

Ne përdorim Cookie dhe teknologji të ngjashme të ndjekjes për të ndjekur aktivitetin në Shërbimin tonë dhe për të ruajtur informacione të caktuara. Teknologjitë e ndjekjes të përdorura janë etiketa dhe skripta për të mbledhur dhe gjurmuar informacione dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin Tonë. Teknologjitë që përdorim mund të përfshijnë:

Cookie ose Cookie Browser.Cookie është një skedar i vogël i vendosur në Pajisjen Tuaj. Ju mund ta udhëzoni shfletuesin tuaj të refuzojë të gjithë cookies ose të tregojë se kur dërgohet një Cookie. Sidoqoftë, nëse nuk pranoni cookies, ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë. Nëse nuk e keni rregulluar cilësimin e shfletuesit tuaj në mënyrë që të refuzojë Cookies, Shërbimi ynë mund të përdorë Cookies.

Cookies Flash. Karakteristika të caktuara të Shërbimit tonë mund të përdorin objekte lokale të ruajtura (ose Cookies Flash) për të mbledhur dhe ruajtur informacione në lidhje me preferencat tuaja ose aktivitetin tuaj në Shërbimin tonë. Cookies Flash nuk menaxhohen nga të njëjtat cilësime të shfletuesit si ato që përdoren për Cookies të Shfletuesit. Për më shumë informacion se si mund të fshini Flash Cookies, lexoni "Ku mund t'i ndryshoj cilësimet për çaktivizimin, ose fshirjen e objekteve të përbashkëta lokale?" i disponueshëm në Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared objects?

Web Beacons. Seksione të caktuara të Shërbimit dhe postave tona elektronike mund të përmbajnë skedarë të vegjël elektronikë të njohur si fenerë në internet (referuar gjithashtu si gif të qartë, etiketa pixel dhe gif me një pixel) që lejojnë Kompaninë, për shembull, të numërojë përdoruesit që kanë vizituar ato faqe ose hapi një email dhe për statistikat e tjera të lidhura me faqen e internetit (për shembull, regjistrimi i popullaritetit të një seksioni të caktuar dhe verifikimi i integritetit të sistemit dhe serverit).

Cookies mund të jenë Cookie "Vazhdueshëm" ose "Session". Cookies këmbëngulës mbeten në kompjuterin tuaj personal ose pajisjen tuaj mobile kur dilni jashtë linje, ndërsa cookie-t e sesionit fshihen sapo të mbyllni shfletuesin tuaj të internetit. Mësoni më shumë rreth cookies: Cilat janë cookie?

Ne përdorim cookies Session dhe Cookies vazhdueshëm për qëllimet e përcaktuara më poshtë:

Cookies të nevojshme / thelbësore
Lloji: Cookie të Sesionit
Administruar nga: Ne
Qëllimi: Këto Cookie janë thelbësore për t'ju ofruar shërbime të disponueshme përmes Uebsajtit dhe për t'ju mundësuar që të përdorni disa nga veçoritë e tij. Ato ndihmojnë për të vërtetuar përdoruesit dhe për të parandaluar përdorimin mashtrues të llogarive të përdoruesve. Pa këto Cookie, shërbimet që ju keni kërkuar nuk mund të sigurohen dhe Ne i përdorim këto Cookies vetëm për t'ju ofruar ato shërbime.

Cookies për politikën / njoftimin e pranimit të cookies
Lloji: Cookies të vazhdueshme
Administruar nga: Ne
Qëllimi: Këto Cookie identifikojnë nëse përdoruesit kanë pranuar përdorimin e cookies në Uebfaqe.

Cookie funksionaliteti
Lloji: Cookies të vazhdueshme
Administruar nga: Ne
Qëllimi: Këto Cookie na lejojnë të kujtojmë zgjedhjet që bëni kur përdorni Uebfaqen, të tilla si kujtimi i detajeve të hyrjes ose preferencat e gjuhës. Qëllimi i këtyre Cookies është t'ju ofrojë një përvojë më personale dhe të shmangë detyrimin e ri-futjes së preferencave tuaja sa herë që përdorni faqen e internetit.

 

Përdorimi i të dhënave tuaja personale

Agjencia mund të përdorë të dhëna personale për qëllimet e mëposhtme:

Të sigurojmë dhe mirëmbajmë Shërbimin tonë, përfshirë edhe monitorimin e përdorimit të Shërbimit tonë.

Për të menaxhuar llogarinë tuaj: për të menaxhuar regjistrimin tuaj si përdorues i Shërbimit.

Të dhënat personale që ju jepni mund t'ju japin juve akses në funksione të ndryshme të Shërbimit që janë në dispozicion për Ju si një përdorues i regjistruar.

Për t'ju kontaktuar: Për t'ju kontaktuar me email, thirrje telefonike, SMS ose forma të tjera ekuivalente të komunikimit elektronik, të tilla si njoftimet shtytëse të një aplikacioni celular në lidhje me azhurnimet ose komunikimet informuese në lidhje me funksionalitetet, produktet ose shërbimet e kontraktuara, përfshirë azhurnimet e sigurisë, kur është e nevojshme ose e arsyeshme për zbatimin e tyre.

Për t'ju ofruar lajme dhe informacione të përgjithshme në lidhje me shërbime dhe ngjarje të tjera që ne ofrojmë.

Për të menaxhuar kërkesat tuaja: Për të marrë pjesë dhe për të menaxhuar kërkesat tuaja për ne.

Për qëllime të tjera: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për qëllime të tjera, të tilla si analiza e të dhënave, identifikimi i tendencave të përdorimit, përcaktimi i efektivitetit të fushatave tona promovuese dhe vlerësimi dhe përmirësimi i Shërbimit, shërbimeve, marketingut dhe përvojës suaj. Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:

 • Me Ofruesit e Shërbimeve: Ne mund të ndajmë informacionin Tuaj personal me Ofruesit e Shërbimeve për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë, për t'ju kontaktuar.
 • Me bashkëpunëtorët: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me bashkëpunëtorët tanë, në këtë rast do të kërkojmë nga ato bashkëpunëtorë të respektojnë këtë Rregullore të Privatësisë. Filialet përfshijnë kompaninë tonë mëmë dhe çdo filial tjetër, partnerë të ndërmarrjeve të përbashkëta ose kompani të tjera që ne kontrollojmë ose që janë nën kontroll të përbashkët me ne.
 • Me partnerë biznesi: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerët tanë të biznesit për t'ju ofruar produkte, shërbime ose promovime të caktuara.
 • Me përdorues të tjerë: kur ndani informacione personale ose përndryshe ndërveproni në zona publike me përdorues të tjerë, informacioni i tillë mund të shikohet nga të gjithë përdoruesit dhe mund të shpërndahet publikisht jashtë. Nëse bashkëveproni me përdorues të tjerë ose regjistroheni përmes një Shërbimi të Mediave Sociale të Palëve të Treta, kontaktet tuaja në Shërbimin e Mediave Sociale të Palëve të Treta mund të shohin emrin tuaj, profilin, fotografitë dhe përshkrimin e aktivitetit tuaj. Në mënyrë të ngjashme, përdoruesit e tjerë do të jenë në gjendje të shikojnë përshkrimet e aktivitetit tuaj, të komunikojnë me Ju dhe të shikojnë profilin tuaj.
 • Me pëlqimin tuaj: Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj personal për ndonjë qëllim tjetër me pëlqimin tuaj.

Ruajtja e të dhënave tuaja personale

Agjencia do të mbajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë politikë të privatësisë. Ne do të ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të ruajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe të zbatojmë marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Agjencia gjithashtu do të mbajë të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit zakonisht ruhen për një periudhë më të shkurtër kohe, përveç kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionalitetin e Shërbimit Tonë, ose Ne jemi të detyruar ligjërisht t'i mbajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

Transferimi i të dhënave tuaja personale

Informacioni juaj, përfshirë të dhënat personale, përpunohet në zyrat e operimit të Kompanisë dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Do të thotë që ky informacion mund të transferohet dhe të mirëmbahet në - kompjuterë të vendosur jashtë shtetit, provincës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato nga juridiksioni juaj. Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë, e ndjekur nga paraqitja juaj e informacionit të tillë, përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

Agjencia do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të dhënave tuaja personale nuk do të bëhet në një organizatë ose një vend nëse nuk ka kontrolle adekuate në vend duke përfshirë sigurinë Të dhënat tuaja dhe informacione të tjera personale.

Zbulimi i të dhënave tuaja personale

Transaksionet e biznesit

Nëse Agjencia është e përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje të aseteve, të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne do të japim njoftim para se të dhënat tuaja personale të transferohen dhe të bëhen objekt i një Politike tjetër të Privatësisë.

Zbatimi i ligjit

Në rrethana të caktuara, kompanisë mund t'i kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet ta bëjë këtë me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

Kërkesa të tjera ligjore

Agjencia mund të zbulojë të dhënat tuaja personale në mirëbesimin se një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Përputhja me një detyrim ligjor
 • Mbroni dhe mbroni të drejtat ose pronën e Kompanisë
 • Parandaloni ose hetoni keqbërje të mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Mbroni sigurinë personale të Përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Mbroni nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të dhënave tuaja personale

Siguria e të Dhënave tuaja Personale është e rëndësishme për Ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në Internet, ose metoda e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komerciale për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera që nuk operohen nga Ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në sitin e asaj pale të tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni Politikën e Privatësisë të çdo siti që vizitoni. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimesh të palëve të treta.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të azhornojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Privatësisë në këtë faqe. Ne do t'ju njoftojmë me email dhe / ose një njoftim të shquar për Shërbimin tonë, para se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të azhurnojmë datën "Përditësuar së Fundmi" në krye të kësaj Politike të Privatësisë. Ju këshillojmë të rishikoni këtë Politikë të Privatësisë në mënyrë periodike për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Rregullore të Privatësisë,
Mund të na kontaktoni:
E-mail: [email protected] 
Telefon: +355 (0) 42251001