Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Granti "Smart & Green Future"

Lloji: Grante

Donatorë: Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Zbatues: Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Afati i Aplikimit: 15 Mars 2024 / 15 March 2024
Statusi: Aktive
Industri: Teknologji Informacioni, Inovacion, Teknologji etj., Sipërmarrja dhe NVM-të, Inovacioni, Mjedisi
Kodi: SF-24-0005

Tranzicioni në një ekosistem më të qëndrueshëm dhe elastik – fuqizimi i NVM-ve që operojnë në sektorin e turizmit

Lloji: Grante

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 21 Shkurt 2024 / 21 February 2024
Statusi: Aktive
Industri: Turizëm, Horeca, Inovacion, Dixhitalizim, Turizëm
Kodi: SF-24-0003

Thirrje për aplikim “Për zhvillimin dhe promovimin e destinacioneve, produkteve të diversifikuara të ofertës turistike në turizëm”

Lloji: Grante

Donatorë: Qeveria Shqiptare
Zbatues: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Afati i Aplikimit: 13 Shkurt 2024 / 13 February 2024
Statusi: Aktive
Industri: Turizëm
Kodi: SF-24-0002

EU4INNOVATION CHALLENGE FUND – THIRRJA E PARË PËR PROPOZIME

Lloji: Grante

Donatorë: EU4INNOVATION
Zbatues: Partners Albania for Change and Development
Afati i Aplikimit: 22 Dhjetor 2023 / 22 December 2023 (18:00 hrs)
Statusi: Aktive
Industri:
Kodi: SF-23-0020

Partneritetet Europiane të qëndrueshmërisë bujqësore

Lloji: Grante

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 28 Shtator 2023 / 28 September 2023
Statusi: Aktive
Industri: Agrikulturë, Sipërmarrje, Inovacion
Kodi: SF-23-0019