Platforma

Akses në Financë

Rrjeti për zgjidhje inovative për të ardhmen e demokracisë

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Donatorë: Komisioni Europian

Zbatues: Bashkimi Europian (BE)
Afati i Aplikimit: 21-Shtator-22
Statusi: Aktive
Industri: Inovacioni, Ngritja e Kapaciteteve, Edukimi dhe Trajnimi
Kodi: SF-22-0019

AMULET – thirrja e parë e hapur

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Donatorë: Programi i Kërkimit dhe Inovacionit i Bashkimit Evropian Horizon 2020

Zbatues: KE- Këshilli Evropian i Inovacionit dhe Agjencia Ekzekutive e NVM-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 30-Qershor-2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrje, Prodhim Industrial, Prodhim Tekstili Industrial, Aeronautikë, Dizajn Industrial
Kodi: SF-22-0018

Rinisja e moduleve evropiane te turizmit smart dhe te qendrueshem përmes dixhitalizimit dhe teknologjive innovative

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)

Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 1 Shtator 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Dixhitalizim, Turizëm
Kodi: SF-22-0017

Research and Innovation on cultural heritage and CCIs II- 2022

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:
  • Donatorë: Bashkimi Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 21-Sep-22
Statusi: Aktive
Industri: Inovacioni, SME-të, Sipërmarrja, CCI
Kodi: SF-22-0016

Ngritja e potencialit të shkallëzueshmërisë së Biznesit Europian

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

• Rritja e aksesit në kapital dhe investime n&eum...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Bashkimi Europian
Afati i Aplikimit: 4-Oct-22
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime
Kodi: SF-22-0015