Platforma

Akses në Financë

Innovation Lab

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:
  • Përmirësimi i konkurrencës së ...
Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 7 shtator 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0010

EIC Accelerator Open

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:
Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 5 tetor 2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrje, Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0009

Pilot European innovation gender and diversity index

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Impakti që pritet është:

...
Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian, Keshillli Europian i Inovacionit
Afati i Aplikimit: 8 shtator 2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrje, Inovacion
Kodi: SF-22-0008

EIC Transition Challenge: Process and system integration of clean energy technologies

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

‘EIC Transition Challenge’ synon të maturojë teknologjinë dhe i...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 28 September 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0007

Positive Clean Energy Districts

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Projektet priten të kontribojnë si më posht...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 26 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis, ‘Smart Cities’
Kodi: SF-22-0006