Platforma

Akses në Financë

Erasmus for Young Entrepreneurs

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

• Rreth 12,000 sipërmarrës të për...

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 8 Qershor 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime
Kodi: SF-22-0014

Innovation Procurement Strategy category

Lloji: Cmim

Tipi i Skemës Financiare: Cmim
Përfitime:

Çmimet do të:

Donatorë: Bashkimi Europian, Këshilli Europian i Inovacionit
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve
Afati i Aplikimit: 22 june 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0013

EU Prize for Women Innovators

Lloji: Cmim

Tipi i Skemës Financiare: Cmim
Përfitime:

Çmimi do të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për potencial...

Donatorë: Keshillli Europian i Inovacionit
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve
Afati i Aplikimit: 18 gusht 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion
Kodi: SF-22-0012

REGIONAL CHALLENGE FUND IN THE WESTERN BALKAN 6

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Projektet e financuara nga ‘RCF’ ofrojnë trajnime për të pakt&e...

Donatorë: Ministria Gjermane për Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunim (BMZ)
Zbatues: Banka Gjermane për Zhvillim (KfW), Forumi Dhomës së Investimeve i WB6
Afati i Aplikimit: 14 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0011

Innovation Lab

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:
  • Përmirësimi i konkurrencës së ...
Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 7 shtator 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0010