Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

AMULET – thirrja e parë e hapur

Lloji: Grante

Donatorë: Programi i Kërkimit dhe Inovacionit i Bashkimit Evropian Horizon 2020
Zbatues: KE- Këshilli Evropian i Inovacionit dhe Agjencia Ekzekutive e NVM-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 30-Qershor-2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrje, Prodhim Industrial, Prodhim Tekstili Industrial, Aeronautikë, Dizajn Industrial
Kodi: SF-22-0018

Rinisja e moduleve evropiane te turizmit smart dhe te qendrueshem përmes dixhitalizimit dhe teknologjive innovative

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 1 Shtator 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Dixhitalizim, Turizëm
Kodi: SF-22-0017

Research and Innovation on cultural heritage and CCIs II- 2022

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 21-Sep-22
Statusi: Aktive
Industri: Inovacioni, SME-të, Sipërmarrja, CCI
Kodi: SF-22-0016

Ngritja e potencialit të shkallëzueshmërisë së Biznesit Europian

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Bashkimi Europian
Afati i Aplikimit: 4-Oct-22
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime
Kodi: SF-22-0015

Erasmus for Young Entrepreneurs

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 8 Qershor 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime
Kodi: SF-22-0014