Platforma

Akses në Financë

OPEN CALL FOR TENDER PREQUALIFICATION

Lloji: Shërbime konsulente

Tipi i Skemës Financiare: Shërbime konsulente
Përfitime:

Shërbimet do të ofrohen nga një ekip eksper...

Donatorë: Bashkimi Europian, KfW
Zbatues: Fondacioni Shqiptar i Garancisë së Zhvillimit (FSHZH)
Afati i Aplikimit: 28 shkurt 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0005

Sustainable Capacity Networks

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

• Përmirësim i teknologjive për të...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 26 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacioni, Mjedisi, Ekonomia Dixhitale, Teknologjia celulare
Kodi: SF-22-0004

Capacity building in the field of youth

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Projek...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA)
Afati i Aplikimit: 07 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0003

Sustainability Partnerships for SMEs adopting more sustainable practices

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

1. Num...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 15 mars 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0002

COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Përfitimet e pritshme:

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 16 shkurt 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, turizëm
Kodi: SF-22-0001