Platforma

Akses në Financë

Rritja e qëndrueshme dhe ndërtimi i qëndrueshmërisë në turizëm – fuqizimi i NVM-ve për të kryer tranzicionin binjak

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

- Rritja e elasticitetit dhe konkurrueshmërisë së SME-ve turistike nëpërmjet përmirësimit të praktikave të qëndrueshmërisë, inovacioni...

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMA)
Afati i Aplikimit: 30-Nëntor-2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, turizëm
Kodi: SF-22-0029

Thirrja per fondin e AIDA-s

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

- Digjitalizimi i biznesit

- Integrimi i teknologjive te reja

- Krijimi i aplikacioneve per sherbim klienti ose menaxhim te dhenash

- Nderimi i faqeve web

Donatorë: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: 21 October 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Teknologji etj.
Kodi: SF-22-0028

Statistikat Smart të Besueshme 2022

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Të demonstrojë përfitimin e mbledhjes së të dhënave nëpërmjet teknologjive të reja dhe burimeve të të dhënave përkatëse p&eu...

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 12 November 2022
Statusi: Aktive
Industri: Innovation technology and activities
Kodi: SF-22-0027

Aleancat për Arsimin dhe Ndërmarrjet

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

•Nxitja e qasjeve të reja, inovative dhe multidisiplinare ndaj mësimdhënies dhe të nxënit: nxitja e inovacionit në hartimin dhe ofrimin e arsimit, metodat e m&...

Donatorë: Programi Erasmus +
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 15 September 2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrja dhe NVM-të, Inovacioni, Mjedisi, Zhvillimi i qendrueshem
Kodi: SF-22-0026

Kampionët Gjithëpërfshirës të Barazisë Gjinore

Lloji: Cmim

Tipi i Skemës Financiare: Cmim
Përfitime:

Çmimet do të rrisin ndërgjegjësimin publik për rëndësinë e adresimit të barazisë gjinore në organizatat akademike dhe kërkimore p&eu...

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Horizon Europe Framework for Research and Innovation
Afati i Aplikimit: 13-October-2022
Statusi: Aktive
Industri: Innovation, Gender Equality, Education and Training
Kodi: SF-22-0025