Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

REGIONAL CHALLENGE FUND IN THE WESTERN BALKAN 6

Lloji: Grante

Donatorë: Ministria Gjermane për Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunim (BMZ)
Zbatues: Banka Gjermane për Zhvillim (KfW), Forumi Dhomës së Investimeve i WB6
Afati i Aplikimit: 14 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0011

Innovation Lab

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 7 shtator 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0010

EIC Accelerator Open

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 5 tetor 2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrje, Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0009

Pilot European innovation gender and diversity index

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian, Keshillli Europian i Inovacionit
Afati i Aplikimit: 8 shtator 2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrje, Inovacion
Kodi: SF-22-0008

EIC Transition Challenge: Process and system integration of clean energy technologies

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 28 September 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0007