Platforma

Akses në Financë

Knowledge Networks for Security Research & Innovation

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Thirrj...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 23.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Kërkim dhe inovacion, Teknologji
Kodi: SF-21-0046

Virtual Exchanges with the Western Balkans

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:
Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 22.02.2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0045

Euroclusters for Europe's recovery

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:
Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 30.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Turizëm, Transport-Automotive, Ndërtim, Agro-ushqim, Tekstil, Dixhitalizim, Energji e ripertëritshme, Elektronikë, Shëndetësi
Kodi: SF-21-0044

Josef Umdasch Research Prize

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Konkurrenti:...

Donatorë: Doka, ICNM
Zbatues: Umdasch Group
Afati i Aplikimit: 07.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Automation, Material management, Smart products, Quality control, Safety
Kodi: SF-21-0043

DAPSI OPEN CALL #3

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

PË...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 23.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0042