Platforma

Akses në Financë

Local Green Deals (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

•        &nbs...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 24.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0041

Twinning

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 18.01.2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0040

Women TechEU

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Donatorë: Komisioni Europian

Zbatues:
Afati i Aplikimit: 10.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0039

Co-Creation with Public and Private Buyers of Innovations (HORIZON-EIC-2021-PUBLICBUY-01)

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:
Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 28.10.2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0036

Interconnected Innovation Ecosystems (2021) (HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01)

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Rezultatet e projektit priten të kontribuojnë në:...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 26.10.2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0035