Platforma

Akses në Financë

Boosting women-led innovation in farming and rural areas

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Rezultatet e projekteve pritet t&...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 23 shkurt 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0050

CoSolve-19

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Applic...

Donatorë: Qeveria Shqiptare, Qeveria Gjermane
Zbatues: GIZ
Afati i Aplikimit: 15 dhjetor 2021
Statusi: Aktive
Industri: Turizëm, Bujqësi, Tekstil, Lëkurës dhe këpucëve, Artizanat
Kodi: SF-21-0049

Next generation of renewable energy technologies

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Rezult...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 23.02.2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Teknologji, Energji e rinovueshme
Kodi: SF-21-0048

ICT Innovation for Manufacturing Sustainability in SMEs

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Projek...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 30.03.2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Teknologji etj.
Kodi: SF-21-0047

Knowledge Networks for Security Research & Innovation

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Thirrj...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 23.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Kërkim dhe inovacion, Teknologji
Kodi: SF-21-0046