Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

CoSolve-19

Lloji: Grante

Donatorë: Qeveria Shqiptare, Qeveria Gjermane
Zbatues: GIZ
Afati i Aplikimit: 15 dhjetor 2021
Statusi: Aktive
Industri: Turizëm, Bujqësi, Tekstil, Lëkurës dhe këpucëve, Artizanat
Kodi: SF-21-0049

Next generation of renewable energy technologies

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 23.02.2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Teknologji, Energji e rinovueshme
Kodi: SF-21-0048

ICT Innovation for Manufacturing Sustainability in SMEs

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 30.03.2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Teknologji etj.
Kodi: SF-21-0047

Knowledge Networks for Security Research & Innovation

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 23.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Kërkim dhe inovacion, Teknologji
Kodi: SF-21-0046

Virtual Exchanges with the Western Balkans

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 22.02.2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0045