Platforma

Akses në Financë

Garancia e Autoritetit të Kredisë së Zhvillimit (DCA) për huat në bujqësi

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

Një bankë e interesuar për të financuar projekte të shumta mund të paraqesë portofole kualifikuese përmes Sistemit të Menaxhimit të Kredive t&eu...

Donatorë: USAID Ambasada Amerikane, Tiranë
Zbatues: Procredit Bank, Banka Kombëtare Tregtare/ BKT
Afati i Aplikimit: 30/09/2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0009

Skema Kombëtare

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Fermerët, personat fizikë, personat juridikë dhe SHBB-të, që aplikojnë në 'Skemë' mund të përfitojnë mb&eu...

Donatorë: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Zbatues: Agjencia e Zhvillimit Bujqesor Rural – AZHBR
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Agrikulturë
Kodi: SF-21-0007

BERZH Programi Gratë në Biznes

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

1. Kredi për investime për Gratë në Biznes

  • Shuma e kredisë deri në 200,000 euro ose ekuivalente në lek.
  • Për ...
Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS, Ambasada e Suedisë në Tiranë
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Intesa San Paolo Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0005

BERZH Këshillimi për bizneset e vogla (ASB)

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

ASB lidh klientët me konsulentët vendorë dhe këshilltarët ndërkombëtarë të cilët mund të ndihmojnë në transformimin e një ga...

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Programi i Zhvillimit dhe Inovacionit të Sipërmarrjeve të Ballkanit Perëndimor, BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0004

Fondi i garancisë për SME

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

Struktura e mbulimit që ofron Fondi i Garancisë është si vijon:

Projekt Standard

  • Shuma Minimale e Kredisë € 50,001
  • ...
Donatorë: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS
Zbatues: Intesa San Paolo Bank, Procredit Bank, Programi Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, OTP Bank, Raiffeisen Bank Shqipëri, Tirana Bank, Banka Amerikane e Investimeve/ ABI Bank, Union Bank, Credins Bank, Fondi Besa, NOA Bank, FED Invest
Afati i Aplikimit:
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0002

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...

Image

IPARD and the Albanian Agribusiness Support Facility (AASF) – an opportunity for agribusiness development

The Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (IPARD) has the specific long-term objective to prepare the Albanian agribusiness sector in meeting the requi...

Dot Image