* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platforma

Akses në Financë

Ngritja e potencialit të shkallëzueshmërisë së Biznesit Europian

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Bashkimi Europian
Afati i Aplikimit: 4-Oct-22
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime
Kodi: SF-22-0015

Erasmus for Young Entrepreneurs

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 8 Qershor 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime
Kodi: SF-22-0014

Innovation Procurement Strategy category

Lloji: Cmim

Donatorë: Bashkimi Europian, Këshilli Europian i Inovacionit
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve
Afati i Aplikimit: 22 june 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0013

EU Prize for Women Innovators

Lloji: Cmim

Donatorë: Keshillli Europian i Inovacionit
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve
Afati i Aplikimit: 18 gusht 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion
Kodi: SF-22-0012

REGIONAL CHALLENGE FUND IN THE WESTERN BALKAN 6

Lloji: Grante

Donatorë: Ministria Gjermane për Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunim (BMZ)
Zbatues: Banka Gjermane për Zhvillim (KfW), Forumi Dhomës së Investimeve i WB6
Afati i Aplikimit: 14 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0011

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...