* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platforma

Akses në Financë

Fondacioni i Garantimit të Kredisë Rurale (RCGF)

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Banka Kombëtare Tregtare/ BKT, Credins Bank, OTP Bank, Union Bank, NOA Bank, FED Invest, Fondi Besa, First Investment Bank, UniFin
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0018

Instrumenti i Garancisë EaSI

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Fondi Europian i Investimeve (EIF)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), FED Invest, NOA Bank, Fondi Besa
Afati i Aplikimit: 2023
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0017

INNOVFIN INSTRUMENTA PËR GARANCITË E NVM-VE

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Grupi i Bankës Evropiane të Investimeve (EIB)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), Procredit Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0015

Horizon Europe

Lloji: Grante

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)
Afati i Aplikimit: 2027
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0014

COSME

Lloji: Grante

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: 2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0013

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...