* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platforma

Akses në Financë

BERZH Programi Gratë në Biznes

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS, Ambasada e Suedisë në Tiranë
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Intesa San Paolo Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0005

BERZH Këshillimi për bizneset e vogla (ASB)

Lloji: Grante

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Programi i Zhvillimit dhe Inovacionit të Sipërmarrjeve të Ballkanit Perëndimor, BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0004

Fondi i garancisë për SME

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS
Zbatues: Intesa San Paolo Bank, Procredit Bank, Programi Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, OTP Bank, Raiffeisen Bank Shqipëri, Tirana Bank, Banka Amerikane e Investimeve/ ABI Bank, Union Bank, Credins Bank, Fondi Besa, NOA Bank, FED Invest
Afati i Aplikimit:
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0002

Programi Erasmus për Sipërmarrësit e Rinj

Lloji: Grante

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Qendra e Inovacionit PROTIK
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri:
Kodi: SF-20-0007

BERZH Star Venture Start-up / Fondi i Ndikimit të Biznesit të Vogël

Lloji: Grante

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-20-0006

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...