Platforma

Akses në Financë

PROGRAMI IPARD II

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Për Masën 1, totali i shpenzimeve të pranueshme, për të cilat kërkohet mbështetje, do të jetë në kufijtë minimal dhe maksi...

Donatorë: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Zbatues: Agjencia e Zhvillimit Bujqesor Rural – AZHBR
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Jo Aktive
Industri: Agrikulturë
Kodi: SF-21-0006

Linjë kredie për SME

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

1. Kur vlera për projekt shkon nga 50,000 euro deri në 500,000 euro (grupi i synuar do jenë Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme ekzistuese):

  • Jo m&eum...
Donatorë: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS
Zbatues: Programi Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, Intesa San Paolo Bank, Procredit Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank Shqipëri, Credins Bank, Tirana Bank, Banka Amerikane e Investimeve/ ABI Bank, Union Bank, FED Invest, NOA Bank, Fondi Besa
Afati i Aplikimit:
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0003

Programi për Mbështetjen e Biznesit

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Kjo skemë do të ofrojë financimin deri në 50% të totalit të kostove të pranueshme të projektit. Vlera maksimale e grantit që mund të aplikohet p...

Donatorë: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS
Zbatues: Programi Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri
Afati i Aplikimit: 31 Dhjetor 2019
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0001

Fondi i Inovacionit

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

• Një ndërmarrje mund të përfitojë maksimalisht 400,000 lekë për një projekt; Për ndërmarrjet që do të aplikojnë për &l...

Donatorë: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: 2020
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-20-0005

Fondi “Start-Up”

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:
  • Një ndërmarrje mund të përfitojë maksimalisht 300.000 (treqind mijë) lekë për projekt.
  • Skema mbulon 70% të shpenzimeve të mir...
Donatorë: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: 2019
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-20-0004

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...

Dot Image