Platforma

Akses në Financë

BERZH - Programi i Lehtësimit të Tregtisë

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

Programi i Lehtësimit të Tregtisë të BERZH (TFP) mund të garantojë çdo transaksion të mirëfilltë tregtar në, nga dhe midis vendeve të...

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
Zbatues: Union Bank, OTP Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0019

Fondacioni i Garantimit të Kredisë Rurale (RCGF)

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

Kredi për bizneset e NMVM-ve në sektorin e bujqësisë specifikisht, në zonat rurale në përgjithësi dhe sektorë të tjerë të ekonomis&eum...

Donatorë: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Banka Kombëtare Tregtare/ BKT, Credins Bank, OTP Bank, Union Bank, NOA Bank, FED Invest, Fondi Besa, First Investment Bank, UniFin
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0018

Instrumenti i Garancisë EaSI

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

• Shkalla e garancisë: maksimumi 80 përqind.
• Shkalla e kapitalizimit: maksimumi 30 përqind.
• Periudha e disponueshmërisë: deri në 60...

Donatorë: Fondi Europian i Investimeve (EIF)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), FED Invest, NOA Bank, Fondi Besa
Afati i Aplikimit: 2023
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0017

INNOVFIN INSTRUMENTA PËR GARANCITË E NVM-VE

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

■ Garancia automatikisht mbulon 50% të principalit dhe humbjeve të interesit në secilën ekspozim
■ Pagesat do të bëhen sipas parazgjedhjes, me një ndarj...

Donatorë: Grupi i Bankës Evropiane të Investimeve (EIB)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), Procredit Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0015

Horizon Europe

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Horizon Europe është programi kryesor i financimit të BE-së për kërkime dhe inovacione me një buxhet prej 95.5 miliardë €.
  
...

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)
Afati i Aplikimit: 2027
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0014

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...

Image

IPARD and the Albanian Agribusiness Support Facility (AASF) – an opportunity for agribusiness development

The Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (IPARD) has the specific long-term objective to prepare the Albanian agribusiness sector in meeting the requi...

Dot Image