Platforma

Akses në Financë

INNOVFIN INSTRUMENTA PËR GARANCITË E NVM-VE

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

■ Garancia automatikisht mbulon 50% të principalit dhe humbjeve të interesit në secilën ekspozim
■ Pagesat do të bëhen sipas parazgjedhjes, me një ndarj...

Donatorë: Grupi i Bankës Evropiane të Investimeve (EIB)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), Procredit Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0015

Horizon Europe

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Horizon Europe është programi kryesor i financimit të BE-së për kërkime dhe inovacione me një buxhet prej 95.5 miliardë €.
  
...

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)
Afati i Aplikimit: 2027
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0014

COSME

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

COSME: katër fushat kryesore të veprimit:

  1. Përmirësimi i strukturave kryesore për ndërmarrjet.
  2. COSME mbështet sipërmarrës...
Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: 2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0013

Programi i Konkurrencës BERZH-BE për të mbështetur NVM-të në të gjithë Ballkanin Perëndimor

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

Ndërmarrjet mund të përfitojnë nga kreditë për të investuar në azhurnimin e objekteve të prodhimit dhe pajisjeve ose për të përmbushur...

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, OTP Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0012

Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik dhe Rajonal, Nxitja e Punësimit dhe Arsimi dhe Trajnimi Profesional – ProSEED

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Mbështetja ProSEED ndaj përbërësve të NMVM-ve përqendrohet në trajnimin e Startup-ve dhe mbështetjen financiare për sipërmarrësit e rinj, s...

Donatorë: Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim
Zbatues: Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Afati i Aplikimit: 2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0011

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...

Image

IPARD and the Albanian Agribusiness Support Facility (AASF) – an opportunity for agribusiness development

The Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (IPARD) has the specific long-term objective to prepare the Albanian agribusiness sector in meeting the requi...

Dot Image