Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Euroclusters for Europe's recovery

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 30.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Turizëm, Transport-Automotive, Ndërtim, Agro-ushqim, Tekstil, Dixhitalizim, Energji e ripertëritshme, Elektronikë, Shëndetësi
Kodi: SF-21-0044

Josef Umdasch Research Prize

Lloji: Grante

Donatorë: Doka, ICNM
Zbatues: Umdasch Group
Afati i Aplikimit: 07.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Automation, Material management, Smart products, Quality control, Safety
Kodi: SF-21-0043

DAPSI OPEN CALL #3

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 23.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0042

Local Green Deals (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 24.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0041

Twinning

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 18.01.2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0040