Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Twinning Western Balkans Special

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 05.10.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0038

Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB)

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 05.10.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0037

ONTOCHAIN OPEN CALL 2

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Bashkimi Europian (BE)
Afati i Aplikimit: 15.09.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0034

EU4Business: Connecting Companies

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian
Zbatues: Bashkimi Europian
Afati i Aplikimit: 30 Gusht 2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Tekstil, Verë, Turizëm
Kodi: SF-21-0033

WEgate Thematic Group – Policies and Programmes for Women Entrepreneurship

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Wegate
Afati i Aplikimit: 09.07.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0031