* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platforma

Akses në Financë

Fondi i Artizanëve 2023

Lloji: Grante

Donatorë: Qeveria Shqiptare
Zbatues: Ministria e Kulturës
Afati i Aplikimit: 25 Shkurt 2023 / 25 February 2023
Statusi: Aktive
Industri: Artizanat
Kodi: SF-23-0006

Bonusi i Rijetësimit – Thirrja 2

Lloji: Grante

Donatorë: Qeveria Shqiptare
Zbatues: Ministria e Kulturës
Afati i Aplikimit: 10 Mars 2023
Statusi: Aktive
Industri: Trashëgimi kulturore, Restaurim
Kodi: SF-23-0005

Programi i Asistencës Teknike për hyrjen në tregjet evropiane dhe botërore

Lloji: Instrument Këshillimor

Donatorë: Forumi i Investimeve 6 Dhoma i Ballkanit Perëndimor (WB6 CIF)
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 06 February 2023
Statusi: Aktive
Industri: Edukim dhe Trajnim, Aftesi digjitale
Kodi: SF-23-0004

Partneriteti Evropian për SME-të inovative

Lloji: Grante

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 22 March 2023
Statusi: Aktive
Industri: Teknologji Informacioni
Kodi: SF-23-0003

Pilotimi i komuniteteve të ekspertëve lehtësues për të përmirësuar bashkëpunimin akademi-industri-sektor publik

Lloji: Grante

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 29 Mars 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime
Kodi: SF-23-0002

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...