Skema të tjera financiare

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Çmimet #BeActive

Lloji: Cmim

Donatorë: Programi Erasmus +
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA)
Afati i Aplikimit: 25 Maj 2023 / 25 May 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime, Edukim dhe Trajnim, Barazi Gjinore, Sport
Kodi: SF-23-0010

ConnectIT 2.0

Lloji: Shërbime konsulente

Donatorë: GIZ, EU4Innovation
Zbatues: CoSolve-19, Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Afati i Aplikimit: 22 Mars 2023 / 22 March 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Aftesi digjitale
Kodi: SF-23-0009

Programi i Asistencës Teknike për hyrjen në tregjet evropiane dhe botërore

Lloji: Instrument Këshillimor

Donatorë: Forumi i Investimeve 6 Dhoma i Ballkanit Perëndimor (WB6 CIF)
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 06 February 2023
Statusi: Aktive
Industri: Edukim dhe Trajnim, Aftesi digjitale
Kodi: SF-23-0004

Kampionët Gjithëpërfshirës të Barazisë Gjinore

Lloji: Cmim

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Horizon Europe Framework for Research and Innovation
Afati i Aplikimit: 13-October-2022
Statusi: Aktive
Industri: Innovation, Gender Equality, Education and Training
Kodi: SF-22-0025

Çmimi CASSINI për aplikacionet e hapësirës dixhitale

Lloji: Cmim

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: EU Agency for the Space Programme (EUSPA)
Afati i Aplikimit: 03 May 2023
Statusi: Aktive
Industri: Entrepreneurship and SMEs, Innovation, Environment
Kodi: SF-22-0024