Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

DIGIFED-DIGITAL CHALLENGE OPEN CALL 2

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian
Zbatues: Bashkimi Europian
Afati i Aplikimit: 14 Shtator 2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0030

EIC Transition

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Keshillli Europian i Inovacionit
Afati i Aplikimit: 22.09.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Innovation technology and activities
Kodi: SF-21-0029

Sfidat e Akseleratorit të Këshillit Europian të Inovacionit (EIC)

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Keshillli Europian i Inovacionit
Afati i Aplikimit: 16.06.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: a. Energjia e rinovueshme, përfshirë hidrogjenin e rinovueshëm dhe depozitimin e energjisë b. Rinovimi i thellë i ndërtesave c. Industri me karbon të ulët d. Bateritë dhe sistemet e tjera të ruajtjes së energjisë e. Për informacione të mëtejshme, ju lutem shikoni Programin e Punës EIC 2021
Kodi: SF-21-0028

Capacity building in the field of youth (ERASMUS-YOUTH-2021)

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Agjencia Europiane e Arsimit dhe Kulturës
Afati i Aplikimit: 01.07.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0027

CROSS-BORDER PROGRAMME ALBANIA – KOSOVO 2014 – 2020/ Priority 2: Encouraging Tourism and Cultural and Natural Heritage

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Bashkimi Europian (BE)
Afati i Aplikimit: 14 Korrik 2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0026